VAI TU ZINĀJI, KA IZLIETOTĀS
ENERGOEFEKTĪVĀS SPULDZES
SATUR KAITĪGAS VIELAS?
NEDARI PĀRI DABAI
NODOD TĀS PĀRSTRĀDEI

Sākums